სოლიდარობის ფონდი

Reports

10 December 2021

10 November 2021

10 October 2021

8 September 2021

10 August 2021

8 July 2021

სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის 66-ე პერიოდული ანგარიში

10 June 2021

სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის 65-ე პერიოდული ანგარიში

10 May 2021

8 April 2021

სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის რიგით 63-ე პერიოდული ანგარიში

8 March 2021

9 February 2021

სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის 61-ე პერიოდული ანგარიში

9 January 2021