სოლიდარობის ფონდი

Reports

12 December 2022

10 November 2022

10 October 2022

10 October 2022

10 October 2022

15 September 2022

16 September 2022

10 August 2022

11 July 2022

9 June 2022

10 May 2022

11 April 2022

11 March 2022

11 February 2022

სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის 72-ე პერიოდული ანგარიში

10 January 2022

სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის 2021 წლის შემაჯამებელი ანგარიში